Chateau Nuzun Çeşmeli bağları 41:00:00 N ve 27:48:00 E de 130m rakımda bir tepeye kurulmuştur. Arazinin topoğrafik yapısı eğimli olup bir kısmı zirveden doğuya %11, bir kısmı zirveden güneye %18 ve bir diğer kısmı da zirveden kuzeye doğru %8 eğimlidir. Bu nedenle çok değişik mikro klimalar oluşmakta ve değişik üzüm çeşitlerinin kendine uygun klimayı sağlayan parselde yetiştirilmesi mümkün olmaktadır. Terriorun toprak yapısı çakıl formasyonudur ( çakıl taşı, kum taşı ve kil taşından oluşmaktadır).


Senelik ortalama yağış miktarı 550mm olup sulama yapılmaksızın üzüm yetiştirilebilmesi mümkündür. 2005 yılında 5 dönüm cabernet sauvignon ve 7 dönüm merlot bağları oluşturulmuştur. 2006 yılında ise 25 dönüm cabernet sauvignon, 10 dönüm merlot, 7.5 dönüm syrah ve 4 dönüm de pinot noir bağları kurulmuştur. İlk şaraplarımız 2008 hasadından yapılmıştır.